Granice ze Słowacją odblokowane

Od dziś, 8 czerwca, Słowacja odblokowała swoje granice. Ale czy to oznacza, że można bez problemu przejeżdżać? Sprawdziłem.

Wczoraj odwiedziłem granicę w Jurgowie i porozmawiałem sobie z ich pogranicznikami. Szczegóły opisałem w poście na FB, który załączam poniżej.

Dziś, jak grom z jasnego nieba, gruchnęła wieść, że Słowacja otworzyła granice. Szczerze mówiąc sam mocno się zdziwiłem, bo dzień wcześniej zupełnie nic na to nie wskazywało. Pojechałem więc na Łysą Polanę zobaczyć na własne oczy.

Faktycznie – betonowe bariery zagradzające przejazd zniknęły, a na granicy nie było policji. Szczerze mówiąc w ogóle nikogo nie było, aż nie do wiary, że jeszcze kilka dni temu, podczas długiego weekendu, były tu dziesiątki tysięcy ludzi.

Mając w głowie te ograniczenia i przepisy, o których dowiedziałem się dzień wcześniej, zaryzykowałem przejażdżkę przez Tatrzańską Javorinę do Podspadów i dalej do Jurgowa. Zero kontroli, nawet słowaccy pogranicznicy z budki, z którymi wczoraj rozmawiałem, też wyparowali. Tylko nasza straż graniczna lekko wyłaniała się zza krzaka, ale nie zatrzymywała żadnych pojazdów.

Po powrocie obdzwoniłem więc kilka osób i instytucji, żeby dowiedzieć się, czy przejazd wolny. I otrzymałem potwierdzenie, że to, co usłyszałem dzień wcześniej, jest całkowicie aktualne. Zmienia się tylko to, że z granic ściągnięto kontrole i blokady betonowo-ziemne. Podobne bariery i zasieki zniknęły więc nie tylko z Łysej Polany, ale też z innych, mniejszych przejść granicznych – np. w Suchej Horze i Lipnicy Wielkiej Winiarczykówce.

Czyli uściślając wczorajsze informacje, które wkleję również poniżej:

  • Granica jest odblokowana, a nie otwarta do swobodnego przejazdu.
  • Tranzyt dotyczy przejazdu z jednego kraju, do innego. To oznacza, że niedozwolone są przejazdy tranzytowe, kiedy wjazd i wyjazd odbywa się z tego samego kraju. Krótko: Łysa Polana-Jurgów lub trasa dookoła Tatr to nie tranzyt, bo można przejechać po polskiej stronie. Ale przejazd z Polski do Węgier lub Czech to już tranzyt.
  • Dzieci do lat 18 na dzień dzisiejszy nie wymagają testów ani szczepionek, ale ma się to zmienić lada moment, jak tylko Słowacy rozkręcą szczepienie młodzieży.

Pamiętajmy, że wjeżdżając do obcego kraju mamy obowiązek stosowania ich przepisów. Nieznajomość przepisów nie zwalnia nas z ich stosowania.

Kompletne informacje dotyczące wjazdu na Słowację

Poniższe informacje pochodzą z rządowej strony (stan na dzień 8 czerwca 2021r.), do której odwiedzenia Was zachęcam. Aktualizowana jest często i bardzo sumiennie https://www.gov.pl/web/dyplomacja/slowacja

Informujemy, że na terytorium Republiki Słowackiej do odwołania obowiązuje sytuacja nadzwyczajna wprowadzona w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19.

Wjazd

Od dnia 8 czerwca 2021 roku wszystkie polsko-słowackie przejścia graniczne są otwarte.

Z dniem 31 maja 2021 roku Ministerstwo Zdrowia RS wprowadziło tzw. semafor turystyczny regulujący zasady wjazdu i powrotu na terytorium RS z zagranicy, zgodnie z którym kraje całego świata oznacza się różnymi kolorami (zielony, czerwony lub czarny) w zależności od panującej w nich sytuacji epidemicznej.

Zgodnie z zasadami semafora turystycznego państwa zostały podzielone na 3 grupy (ich skład będzie aktualizowany co dwa tygodnie lub częściej, jeśli zajdzie taka potrzeba):

Grupa zielona: W skład tej grupy wchodzą państwa Unii Europejskiej (w tym Polska), Australia, Chiny, Grenlandia, Islandia, Izrael, Korea Południowa, Makao, Norwegia, Nowa Zelandia, Singapur i Tajwan. 

 Grupa czerwona: Tutaj znajdują się kraje o niekorzystnej sytuacji epidemiologicznej: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Egipt, Gruzja, Jordania, Kanada, Kazachstan, Kuba, Kuwejt, Malezja, Mongolia, Macedonia, Rosja, Serbia, Tadżykistan, Tajlandia, Tunezja, Turcja, Turkmenistan, Ukraina, USA i Uzbekistan. 

 Grupa czarna: W grupie tej znajdują się kraje, w których występują i rozprzestrzeniają się niebezpieczne warianty koronawirusa. Kolorem czarnym oznaczono wszystkie pozostałe kraje, które nie zostały oznaczone kolorem zielonym bądź kolorem czerwonym.

Wjazd z terytorium Polski (i innych krajów grupy zielonej)

  1. Bez kwarantanny

Nie podlegają kwarantannie pod warunkiem uprzedniej obowiązkowej rejestracji na dedykowanej stronie internetowej: https://korona.gov.sk/ehranica/ osoby, które:

– posiadają dokument potwierdzający fakt, że zostały zaszczepione przeciw COVID-19 drugą dawką szczepionki mRNA (Pfizer/BioNTech lub Moderna), przy czym minęło co najmniej 14 dni od tego szczepienia,

– posiadają dokument potwierdzający fakt, że zostały zaszczepione przeciw COVID-19 pierwszą dawką szczepionki wektorowej (AstraZeneca lub Johnson&Johnson), przy czym minęło co najmniej 28 dni od tego szczepienia,

– posiadają dokument potwierdzający fakt, że zostały zaszczepione przeciw COVID-19 pierwszą dawką szczepionki mRNA lub wektorowej, przy czym ta dawka szczepionki została podana w terminie do 180 dni od chwili przebycia zachorowania na COVID-19;

– posiadają dokument potwierdzający fakt, że w ciągu ostatnich 180 dni przebyły zachorowanie na COVID-19,

– nie ukończyły 18 lat.

  1. Skrócona kwarantanna (do czasu uzyskania na Słowacji negatywnego wyniku testu na COVID-19)

Osoby, które nie spełniają warunków określonych powyżej (czyli nie były zaszczepione, nie są ozdrowieńcami lub ukończyły 18 lat) podlegają kwarantannie w warunkach domowych lub hotelach kwarantannowych przez okres 14 dni, którą mogą zakończyć w momencie uzyskania przez nich we własnym zakresie negatywnego wyniku testu antygenowego lub RT-PCR na COVID-19, przy czym tym testom mogą poddać się już w pierwszym dniu kwarantanny

Dodatkowe uwarunkowania – osoby te są zobowiązane:

– najpóźniej podczas wjazdu na terytorium Republiki Słowackiej do wypełnienia elektronicznego formularza znajdującego się na stronie internetowejhttps://korona.gov.sk/ehranica/ i wpisania w nim odpowiednich danych dotyczących tej kategorii osób, do której dana osoba należy,

– podczas wjazdu oraz w czasie swojego pobytu na terytorium Republiki Słowackiej do okazania na żądanie funkcjonariuszy Policji RS dokumentu potwierdzającego dokonanie obowiązkowej rejestracji na wyżej wymienionej stronie internetowej;

– osoby przylatujące na terytorium Słowacji samolotem są jednocześnie zobowiązane do wypełnienia elektronicznego formularza znajdującego się na stronie internetowej https://www.mindop.sk/covid/. Nie dotyczy to osób, które bezpośrednio z lotniska w Bratysławie, Koszycach lub Popradzie udają się bezpośrednio do miejsca zamieszkania poza terytorium Republiki Słowackiej.

  1. Wyjątki

Zasad kwarantanny nie stosuje się niektórych kategorii osób określonych w § 7, § 8, § 9 Zarządzenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego Republiki Słowackiej podczas stanu zagrożenia zdrowia publicznego Nr 212/2021 z dnia 27 maja 2021 r. (vyhláška ÚVZ SR č. 212/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky m.in. są to kierowcy i załogi transportu towarowego, służby zdrowia, zakładów pogrzebowych i autobusów, piloci i załogi statków powietrznych oraz maszyniści i obsługa transportu kolejowego. W niektórych przypadkach (m.in. pracownicy transgraniczni zamieszkali do 100 km od przejścia granicznego, uczniowie i studenci, osoby sprawujące osobistą opiekę nad bliskimi członkami rodziny, rolnicy gospodarujący gruntami rolnymi do 10 km od granicy) zwolnienie z kwarantanny uwarunkowane jest posiadaniem negatywnego wyniku testu na COVID-19 nie starszego niż 7 dni. Dla kilku innych kategorii osób wjeżdżających do Słowacji zwolnienie z kwarantanny uzależnione jest od wcześniejszego uzyskania zgody jednego ze słowackich ministerstw. Szczegóły dotyczące konkretnych przypadków zwolnień z kwarantanny i ich uwarunkowań można znaleźć w artykule „Zasady zwolnienia z kwarantanny” na stronie Ambasady RP w Bratysławie.

  1. Kwarantanna

Osoby, które nie spełniają powyższych wymagań podlegają kwarantannie w warunkach domowych lub hotelach kwarantannowych przez okres 14 dni, która mogą zakończyć w momencie uzyskania przez nich we własnym zakresie negatywnego wyniku testu antygenowego lub RT-PCR na COVID-19. Dodatkowe uwarunkowania – osoby te są zobowiązane:

– najpóźniej podczas wjazdu na terytorium Republiki Słowackiej do wypełnienia elektronicznego formularza znajdującego się na stronie internetowej https://korona.gov.sk/ehranica/ i wpisania w nim odpowiednich danych dotyczących tej kategorii osób, do której dana osoba należy,

– podczas wjazdu oraz w czasie swojego pobytu na terytorium Republiki Słowackiej do okazania na żądanie funkcjonariuszy Policji RS dokumentu potwierdzającego dokonanie obowiązkowej rejestracji na wyżej wymienionej stronie internetowej;

– osoby przylatujące na terytorium Słowacji samolotem są dodatkowo zobowiązane do wypełnienia elektronicznego formularza znajdującego się na stronie internetowej https://www.mindop.sk/covid/. Nie dotyczy to osób, które bezpośrednio z lotniska w Bratysławie, Koszycach lub Popradzie udają się bezpośrednio do miejsca zamieszkania poza terytorium Republiki Słowackiej.

Osoby wjeżdżające do Słowacji z grupy państw czerwonych podlegają kwarantannie w warunkach domowych lub hotelach kwarantannowych przez okres 14 dni, którą mogą zakończyć w momencie uzyskania negatywnego wyniku testu antygenowego lub RT-PCR na COVID-19, ale nie wcześniej niż na 8 dzień izolacji. Ich również dotyczy obowiązkowa rejestracja na stronie internetowej: https://korona.gov.sk/ehranica/ , a osoby przylatujące samolotem także na stronie internetowej: https://www.mindop.sk/covid/.

Osoby wjeżdżające do Słowacji z grupy państw czarnych podlegają kwarantannie w warunkach domowych lub hotelach kwarantannowych przez okres 14 dni. Po ośmiu dniach osoby te muszą przystąpić do testu RT-PCR, ale w przypadku wyniku negatywnego i tak muszą ukończyć pełną izolację. Ich również dotyczy obowiązkowa rejestracja na stronie internetowej: https://korona.gov.sk/ehranica/, a osoby przylatujące samolotem także na stronie internetowej: https://www.mindop.sk/covid/.

UWAGA! Przejazd tranzytem przez terytorium państwa oznaczonego kolorem czerwonym lub czarnym, wykonany w ciągu maksymalnie 8 godzin bez zatrzymywania się, za wyjątkiem niezbędnego tankowania na stacja paliw, lub wjazd i pobyt w strefie tranzytowej lotniska nie są traktowane jako pobyt na terytorium państwa  oznaczonego kolorem czerwonym lub czarnym, lecz uważany jest za pobyt na terytorium państw oznaczonych kolorem zielonym.

Tranzyt

Zgodnie z zapisami Zarządzenia Urzędu Zdrowia Publicznego Republiki Słowackiej nr 212/2021 obowiązującego od dnia 31 maja 2021 r. (vyhláška ÚVZ SR č. 212/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky), obywatele państw UE, w tym obywatele polscy, a także członkowie ich rodzin, mogą przejechać tranzytem do innego kraju UE przez terytorium Słowacji w ciągu 8 godzin bez zatrzymywania się, za wyjątkiem niezbędnego tankowania paliwa na stacjach benzynowych. Na tranzyt nie jest wymagane posiadanie negatywnego testu na COVID-19, ale mogą być szczegółowo kontrolowane dokumenty uprawniające do wjazdu do kraju docelowego.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Ambasady RP w Bratysławie.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.